Vikten av planering

För de flesta företag så är vardagen fylld av deadlines och kunders förväntningar. För att företaget skall kunna uppfylla alla dessa krav så krävs det att man har översikt. Översikt över företagets funktioner, processer och nuvarande läget. En bra grund man kan planera utifrån.

planering i kalender

Vad bör man planera

Det första man behöver tänka över är vad man behöver planera då alternativen är många. Beroende på företagets situation kan behovet variera mellan längre, strategisk planering till en översikt av de vardagliga rutinerna. Ibland kanske det är din personliga tid som behöver fördelas bättre inom företaget.

Strategisk planering

Vid en strategisk planering är de två absolut viktigaste delarna en stabil grund och ett klart språk. Om planeringen inte vilar på fakta utan istället är helt spekulativ så har strategin troligen inget värde. Testa, om det är möjligt, dina antaganden så tidigt som möjligt i processen. Det kan betyda att man istället för en strategisk planering som sträcker sig långt fram i tiden väljer att testa en förändring i mindre skala först för att få ett klart svar på hur väl teorin fungerar i praktiken.

Om besluten är så oklara att de inte leder till någon förändring eller om den förändringen går åt helt fel håll så har planeringen inte heller de något värde. Var klar och enkel i språket så att alla inblandade lätt förstår vad det handlar om.

Personlig planering

Som företagsledare försvinner så gott som alltid all tid man har väldigt snabbt. Att då ta kontroll över sin tid och på effektivast sätt fördela den kan spara mycket tid och pengar.

Det kan även, för dig personligt, betyda minskad stress och bättre hälsa. Något som sedan kan återbetala sig många gånger om med tanke på ditt värde som en nyckelperson i företaget.

En kalender är otroligt värdefull oavsett format. Så länge den passar dig och gör sitt jobb.