Vad är marknadsföring?

Innan man startar ett projekt eller en verksamhet är det oavsett vilken vacker och bärande affärsidé man har av högsta vikt att ha en tydlig och välplanerad strategi när det gäller marknadsföring.

Vet du inte specifikt vilka kunder du vill nå ut till samt hur du skall nå ut till den tilltänkta målgruppen så befinner du dig i ett mycket ovisst läge. Marknadsföring innefattar allt som har att göra med allt som har en inverkan på företagets försäljning. Några av marknadsföringens aktiviteter är reklam, PR, events och mässor samt digital marknadsföring såsom synlighet på nätet via sökmotorer och sociala medier.

Många tror att försäljning kommer naturligt

Flera nystartade företag begår ofta misstaget att tro att deras produkter skall sälja som smör tack vare att de är unika eller att de har tjänster som andra inte har. De tror att försäljning kommer naturligt om de bara kort presenterar sin produkt eller tjänst via något mediaforum. Detta tankesätt är inte så klokt eftersom du i alla lägen som nyföretagare är med och slåss om en kunder på en ofta väletablerad marknad. För att kunna överleva och växa måste man därför förklara för omvärlden att företaget först och främst existerar och att behovet av produkterna och tjänsterna är stort. Detta är en del av marknadsföringen som det alltid måste finnas ögonmärkta resurser för. Utan en tydlig marknadsföringsstrategi kommer ditt företag ingenstans.

Viktigt att veta målgrupp och behov

Tänk noga igenom vilken kundgrupp ditt företag riktar sig mot och ta reda på om det verkligen existerar ett behov för din produkt eller tjänst. När du vet detta kan du slå fast att din idé verkligen är bärande och att om du når ut till en del av din målgrupp så kommer du säkerligen att sälja din produkt och tjänst. Ta också reda på hur stor den totala marknaden är och om det på sikt finns andra geografiska marknader som bör bearbetas.

Ta reda på mer med hjälp av marknadsundersökningar

Om man skall slå sig in på en intressant marknad där det finns ett stort behov samtidigt som konkurrensen är hög är det ytterst viktigt att man utmärker sig och framhäver de egenskaper som gör ditt företag till ett bättre alternativ än de befintliga. Om du gör en marknadsundersökning och frågar kunderna själva med vad de är missnöjda med och vad de verkligen eftersöker.

Försök att identifiera och mät vad kunderna vill ha när det gäller ditt affärsområde och skapa den produkt eller tjänst som verkligen tillför något samtidigt som den fyller kundernas behov. Se därför efter till att du verkligen svarar upp mot vad som saknas. Redan där kommer du som företagare ha ett stort försprång när du öppnar upp din verksamhet eller skall ta dig an en ny marknad.