Utrusta kontoret rätt

Ett kontor behöver en mängd utrustning för att fungera optimalt och kunna hantera alla möjliga situationer. Startar man upp eller flyttar till en ny kontorslokal är det viktigt att börja tänka från grunden också.

Kontorsmaterial

Det mest grundläggande i ett kontor är ofta det som faller in under samlingsnamnet kontorsmaterial. Medan kontor kan vara betydligt mer avskalade idag är de kunde för några årtionden sedan, tack vare att så mycket kan lagras digitalt, finns det fortfarande användningsområden för traditionellt kontorsmaterial som många företag inte kan, eller väljer att inte göra sig av med. Förslag på kontorsmaterial inkluderar:

  • Pennor (blyerts, bläck och tusch)
  • Papper
  • Kuvert
  • Post-it
  • Block
  • Hålslagare
  • Häftapparat
  • Mappar
  • Pärmar

Adlibris har en omfattande sektion för företagaren och vad som kan tänkas behövas på kontoret.

Elektronik

Vad gäller elektroniken är det nog ingen som kommer glömma bort att kontoret behöver datorer, men det är viktigt att tänka på vad dessa måste klara av. Enkla paketdatorer kan lätt sköta det mesta som kan tänkas involveras i ett kontorsjobb, men finns det speciella krav på grund av vissa jobb måste man hålla detta i åtanke.

Förutom datorn kan man även titta på behovet av elektronik som kopiator, skrivare, dokumentförstörare och eventuellt även en projektor för möten och liknande. Och även om mycket av telefoni sköts av mobiler idag kan ju behovet av en landlina vara väldigt viktigt för ett företag.

Säkerhetsutrustning

Slutligen är det även viktigt att titta på hur förberedd kontoret är rent materiellt för skador och olyckor. Det bör alltid finnas en välfylld förbandslåda tillgängligt på kontoret där alla har snabb och enkelt åtkomst till den. Det kan också vara bra att investera i en hjärtstartare. Båda av dessa kan man hitta på HLR Hjälpen.

Brandsäkerhet blir också ett område man måste utforska. Det som rekommenderas är att det ska finnas en brandvarnare för varje 60 kvadratmeter och det ska inte vara mer än 12 mellan två av dem. Lokalen kommer även behöva brandsläckare. Det finns några olika men ett kontor behöver i regel endast ett A-släckare. En pulversläckare är att föredra då den har högre släckeffektivitet per kilo släckmedel och är lätthanterligt även för ovana användare. Den är dessutom relativt underhållsfri.