Transportlogistik

Inget företag kan drivas utan ett bra fokus på logistik. Även om du har en liten webbyrå som endast levererar dina lösningar digitalt är du beroende av leveranser av hårdvara. Om du dessutom levererar fysiska produkter till kunder är logistiken en av de viktigaste aspekterna att få ordning på i hela verksamheten.

Det är nästan omöjligt att sköta företaget på ett önskvärt sätt om det finns regelbundna problem i logistiken. Det är genom åtgärda dem som du kan få en bättre lönsamhet och nå ut till fler, nöjdare kunder.

Logistik går ut på att frakta någon typ av material eller produkt från en plats till en annan. Ofta sker det på så sätt att en industri, exempelvis en malmgruva eller ett sågverk, tar fram råvaran som sedan körs till en fabrik. Där formas materialet till en färdig vara som körs ut till butik eller ett lager, där det sedan når slutkunden. Det är alltså flera länkar i kedjan som måste passa ihop för att produkten inte ska bli stående någonstans.

När det kommer till fraktsättet av material och produkter inom logistiken finns det flera alternativ att använda sig av. Ett av de vanligaste transportsätten är lastbil, som används av många företag och industrier för att frakta varor. Som företag kan du välja att antingen köpa eller leasa en lastbil från en leverantör som tillhandahåller de tjänsterna.

Andra vanliga transportsätt inkluderar flyg, båt och tåg, där de två senare har fördelen att kunna transportera stora volymer på en och samma gång. Den stora fördelen med flyg är förstås att det är betydligt snabbare än alla andra leveranssätt – men också dyrare.