Starta aktiebolag

Om du precis befinner dig i tagen med att starta företag har du förmodligen också funderat över bolagsformer och alla dess regelverk som tillkommer.

På svenska Bolagsverkets hemsida informerar man tydligt och ingående dig som funderare på att starta ett aktiebolag om de olika stegen för att komma igång. Först och främst måste ett speciellt dokument upprättas som kallas stiftelseurkund där det bland annat anges hur mycket som ska betalas för varje aktie, aktiebolagets funktionärer och även ett förslag till en bolagsordning. I det sistnämnda ska det även framgå vilket namn och vilken typ av verksamhet företaget ska ha. När man sedan startar aktiebolaget köper man som delägare aktier i företaget, det är dock inget krav att alla stiftare tecknar aktier. Kravet för att starta ett privat aktiebolag i Sverige är minst 50 000 kronor i aktiekapital och för publika aktiebolag handlar det om minst 500 000 kronor.

Aktier

Ta en genväg

Ett annat smidigt sätt att på kort tid starta upp ett aktiebolag är att ta hjälp av registrerade ombud till bolagsverket som till exempel Bolagsbutiken som hjälper dig att köpa lagerbolag till marknadens bästa villkor. Med lagerbolag menas att det är aktiebolag som finns på lager och där av kan säljas vidare till dig inom bara några få timmar. Det är ett praktiskt och tidseffektivt sätt att komma bort från allt för mycket administration och pappersarbete då den här typen av verksamhet hanterar all kontakt med Bolagsverket och du slipper hela processen med pappersexercis. I annat fall då man gör hela registreringsprocessen på egen hand har man sex månader på sig efter att stiftelseurkunden upprättats på att lämna in anmälan på registrering till Bolagsverket. Du betalar i och med anmälan även en avgift och därefter behandlar Bolagsverket ärendet för registrering och återkommer med registreringsbevis för att du som företag ska kunna sätta igång din verksamhet.