Skapa en bra arbetsmiljö

Stress på arbetsplatsen är en faktor som ofta indikerar att något måste göras åt arbetsmiljön. En väl utstuderad och harmonisk arbetsmiljö ökar inte bara kapaciteten hos dom som jobbar, den stimulerar även de kunder och partners som besöker den.

5867004-business-team-having-discussion-in-office

Självfallet blir det färre sjukskrivningar om medarbetarna ser fram emot att gå till jobbet och att dom blir mindre utslitna tack vare bra utrustning och en behaglig omgivning.

Analysera behoven på arbetsplatsen

Undersökningar har visat att företag med så enkla medel som levande grönområden inom arbetsplatsen har betydligt färre sjukskrivningar. Analysera noga behoven på arbetsplatsen för att få riktiga underlag för en uppgradering av arbetsmiljön. Ofta pratar man om ergonomi, det vill säga regler för arbetets utförande och många svar finns hos Arbetsmiljöverket.

Du tar då hänsyn till ljud, ljus, luft, arbetsredskap, färger, volymer, rörelseutrymmen, avkopplingsytor och mycket annat. För att göra något åt arbetsmiljön på din arbetsplats, strunta i de senaste trenderna och fokusera istället på de personer som finns på din arbetsplats, lyssna till deras behov, tänk på vikten av dagsljus för allas välbefinnande. Du kan även anlita sakkunniga som kan hjälpa dig att hitta din strategi för att förbättra både din arbetsmiljö och företagets framåtanda.

Anpassade arbetsredskap

Många arbetsuppgifter görs sittande och då stolen måste betraktas som ett arbetsredskap är det också viktigt att den är anpassad till den som använder den. Stolen kan ibland vara den främsta nämnaren för en god arbetsmiljö. Tänk på att alla sitter olika, och har olika behov. Höj- och sänkbara skrivbord kan vara ett bra komplement för dig som ibland vill stå upp vid skrivbordet.

Åtgärderna för att förbättra arbetsmiljön bör följa regler som att avsluta en etapp innan man går vidare till nästa, förbättringsarbetena får inte bli så omfattande att det stör mer än oundvikligt. Behöver man göra en paus i det kontinuerliga arbetet under åtgärdernas gång kan det användas till att instruera personalen i fysisk träning för att förebygga trötthet och arbetsskador.