Om olyckan är framme på arbetsplatsen

Att sträva efter en säker arbetsmiljö är något alla företag ska göra. Och medan somliga arbeten är rent naturligt mer säkra än andra, går det inte att undvika olyckor till hundra procent. Om det händer en olycka är det viktigt att arbetarna vet hur man bör agera.

Till att börja med ska det finnas beredskap och rutiner på plats för att hantera en olycka. Detta kräver att riskbedömning av verksamheten har utförts och folk är medveten om vad som är farligt och vilka risker det finns för ohälsa och olyckor. Variationen av risker kan naturligtvis vara väldigt stor från arbetsplats till arbetsplats. Men inte ens jobb i kontorsmiljö kan uteslutas från detta arbete.

Många gånger kommer en olycka betyda att kontakta 112, som i sin tur kan informera vidare om några åtgärder behöver tas medan ambulanspersonal är på väg. Men det betyder även att alla på plats ska veta var det finns utrustning som material för första hjälpen, brandsläckare, brandfilt och liknande. Ju snabbare man kan agera desto bättre blir oftast förutsättningen för den skadade.

Vem som helst kan dessutom drabbas av vissa sjukdomar eller åkommor. En speciellt farlig händelse är plötsligt hjärtstopp och det kräver omedelbar hjälp för att personen i fråga ska ha en chans att klara sig. Hjärt lungräddning är något som kan vara till stor hjälp. Och har företaget tillgång till en hjärtstartare blir den drabbades överlevnadschanser ännu bättre. Dessa kan man köpa från bland andra HLR Hjälpen.

Som arbetsgivare är det också viktigt att anmäla arbetsolyckor till Arbetsmiljöverket så snart som möjligt. Helst ska detta ske inom 48 timmar från olyckstillfället. Att inte anmäla en arbetsolycka kan leda till böter. En anmälan ska även skickas till Försäkringskassan.

Efter en olycka ska hädelsen utredas för att kunna förhindra att samma sak sker igen. Många gånger handlar det om flera omständigheter som tillsammans orsakade olyckan. Men även om detta är fallet bör en utredning göras för att se om säkerheten fortfarande kan förbättras på något sätt.