Om Entreprenörskap

Enligt wikipedia är en entreprenör en person som kännetecknas av att vara företagsam och ofta är grundare till företag. Det är en mycket bra beskrivning eftersom man ofta pratar om just entreprenörskap inom företagsvärlden. Men vad kännetecknar en bra entreprenör?

Idé till verklighet

Många går omkring och har idéer om hur ett företag kan utvecklas eller hur saker och ting kan förändras. En del håller det inom sig medan andra säger sina idéer till andra men låter det sedan landa där. Entreprenören har idén och driver den själv eller med hjälp av andra framåt. Man kan i detta fall säga att entreprenören har drivet att ta steget framåt.

Gå mot strömmen

EkonomiAtt ta steget att genomföra en idé är ena benet av entreprenörskap med det räcker inte ensamt. Det finns nämligen mängder av personer som sett någon person genomföra sin idé och försökt kopiera affärskonceptet. Kopiering och att gå ”mainstream” är inte entreprenörskap utan snarare tvärtom. En entreprenör kännetecknas nämligen av att han/hon går en väg som många anser vara helt fel. Det kan vara att driva en idé som ingen annan tror på eller att satsa hårt framåt när andra hellre skulle backat.

Ett lysande exempel på detta är när tidningen Metro grundades. Ingen bank ville ge ett lån som skulle finansiera en gratistidning. Men grundarna stoppades inte för det utan var fast beslutna att genomföra sin idé. Denna gång blev det mycket lyckat. Men bara för att det står en entreprenör bakom idén så måste inte framgången komma. Men även en motgång kan vändas till framgång – allt beror på hur man ser på sin nyvunna kunskap och erfarenhet.