När extern hjälp kan behövas

Som litet eller medelstort företag är det inte ovanligt att specialistkompetens saknas internt. Hur gör man då när man behöver påbörja ett större förbättringsarbete och utveckla sitt företag?

överarbetad man

Svaret på dessa frågor är självfallet att föra in ny kompetens, men även där finns ett vägval. En möjlighet är att anställa någon med kompetensen som får påbörja arbetet. Detta kan dock kännas onödigt då företagets behov inte alltid räcker till en heltidstjänst. Ibland kan det dessutom vara bättre med flera som hjälper till under en kortare period än tvärt om. Det är i dessa fallen som konsulter är de rätta svaret.

Vilka är då de vanligaste förbättringsarbetena som ett företag kan behöva hjälp med?

Kvalitetssäkring

Att kvalitetssäkra och alternativt eller certifiera produkter eller processer kan snabbt bli en väldigt komplicerad historia. Om det är något som skall göra i produktionen så krävs det att man utvecklar mätsystem som kan kontrollera allting och dessutom göra det i tillräckligt stor skala.

Då kvalitetsarbetet lätt kan bli ett väldigt stort projekt är det viktigt att man både som företagare och konsult har ögat fäst på bollen och gör alla val utifrån företagets affärsmässiga behov.

Marknadsföring

Trots att marknadsföringen är en så vital del av ett företags överlevnad så är det få företag som lyckas med det hela fullt ut in house. Oftast är det bäst att i dessa fallen sträcka sig ut till specialister på sina områden.

Detta betyder att man kan behöva med helt olika leverantörer gällande till exempel grafisk reklam och PPC. För att få ett hum om de bästa i branschen kan det vara passande att läsa på årets byrå.