Kassaapparaten

Kassaapparaten kan lätt sägas vara hjärtat i butiken, det gör det som krävs för att butiken ska kunna fungera och utan den kan man lätt bli stressad och ineffektiv.

Den första kassaapparaten skapades 1879 för att en man vid namn James Ritty ville komma på ett sätt att hindra oärliga anställda från att stjäla pengar från honom. Fyra år senare sökte han och hans bror patent på uppfinningen. Den första elmotordrivna kassaapparaten uppfanns 1906 av Charles F. Kettering.

På butiker idag ser man oftast kassaapparaten vara ihopkopplad med en streckkodsläsare, denna kan läsa av streckkoder och kolla upp varan mot ett varuregister får att få namnet och priset på varan. Denna information skickas sedan vidare till kassan som tillfälligt lagrar information tills dess att kundens köp är färdigställda och ett kvitto skrivits ut.

En annan maskin som ofta används tillsammans med en kassaapparat är en våg. Dessa används av matbutiker och andra som tar betalt för varors vikter. De är även vanligt att en display är kopplad till kassaapparaten och vänd emot kunden så att de kan se priset på en vara när den skannas.

Enligt kassaregisterlagen måste alla näringsidkare som säljer tjänster eller varor mot kontant betalning ha ett certifierat kassaregister som upp fyller kraven som skatteverket har fastställt i sina föreskrifter. Denna lag trädde i kraft den 1 januari 2010.

Kraven är ganska många och regleras noggrant. En av dessa krav är att kassaapparaten ska vara kopplad till en certifierad kontrollenhet. Denna tar emot kvittoinformationen från kassaapparaten och registrerar informationen i en krypterad databas. Denna databas kan endast läsas av en kontrollant, detta sker genom att stoppa in ett Secure Digital-minneskort in i kontrollenheten. Dessa kontrollenheter ska ha sådan kapacitet att den kan lagra minst fem år av transaktioner.

För mer om dessa lagar och föreskrifter kan man besöka skatteverkets hemsida.