Ha koll på dina kunder i butiken

Som butiksinnehavare så kan det finnas ett intresse att hålla koll på de kunder som besöker din butik. Då menar vi inte att montera upp övervakningskameror som gör att du kan se om något skulle ta någon vara utan att betala. Utan hur många som besöker din butik under en dag.

Det kan vara svårt att avgöra hur många som besökt butiken under en dag. Speciellt om det är en lönehelg och det är mycket folk i omlopp. Du får uppgifter i din kassa hur många som handlat men inte hur många som totalt har varit inne i butiken under helgen. Då finns det teknik för detta som räknar de som passerar en accesspunkt som monteras i din butik. Du får pålitlig statistik i realtid som du kan kontrollera oavsett om du finns på plats eller är ute på annat uppdrag.

Det kan vara en fördel att få veta när det är som mest besök i en butik för att kunna planera scheman för de anställda. Men också för att kunna köra kampanjer då det brukar vara som mest besökare. Att gissa sig fram till vilken tidpunkt det är som mest besök kan vara svårt. Får man det svart på vitt så kan man enklare göra de ändringar i butiken för att få bättre omsättning och kanske sälja mer av någon vara.

För att kunna anpassa antalet anställda i en butik så är det en stor fördel att veta vilka dagar som det är mest med kunder i butiken. Då kan en besöksräknare vara det som ni ska skaffa till er butik för att hålla koll på detta.

Beroende på vilken typ av butik man har och vad man säljer där kan det också vara intressant att titta närmare på vilka målgrupper det är som kommer in och faktiskt köper saker. Börjar man undersöka detta kan det hända att en målgrupp man aldrig fokuserat sin marknadsföring mot i själva verket kommer in i betydelsefull utsträckning och köper vissa sorters produkter.

Märker man att detta är fallet blir det ju dags att även ta en närmare titt på just ens marknadsföring. Kanske kan man eventuellt lägga om marknadsföringsplanen att inkludera denna målgrupp också. Nu är det ju upp till var och en att avgöra om detta är möjligt att göra utan att höja budgeten eller ej.