Fallgropar för nya företagare

När man startar ett nytt företag kan man vara säker på att mängder av andra har gått genom samma oroande tankar och utmaningar. Men ser man bara till att dra lärdom av andras misstag kan man undvika sådan som har fällt nya företag mer än en gång.

Vilja gör allt själv

Många nya företagare vill göra allt själv, kanske även sådant de inte helt har kompetensen för. Att ta hjälp från andra är en viktig del i att lära sig vara en företagare. Har man exempelvis inte så bra koll på företagsekonomi än kan det vara smart att ta hjälp från en redovisningsbyrå. Att göra misstag i redovisningen kan komma att kosta både tid och pengar.

Prisa in sig på marknaden

När man kommer in på en ny marknad kommer man konkurrera med många som redan är etablerad där. Att övertyga folk att välja ens eget företag framför något de är bekant med sedan tidigare är en stor utmaning. En del företag har gått vägen att låta ens pris vara försäljningspunkten för detta. Och medan det absolut kan dra in kunder så kan man finna det svårt att höja priset i efterhand.

Köpa allt direkt

Ett företag kan beroende på branschen behöva många saker för att kunna vara verksam. Somliga saker kan dock kosta väldigt mycket och att lägga ut pengar för dessa kan i början vara ett beslut som påverkar väldigt mycket runtikring. Ett bättre alternativ kan då vara att börja med att leasa det man behöver. Detta kanske är dyrare i det långa loppet, men som nytt företag måste man många gånger se på hur man kan spara pengar just nu.