En egen plats för de anställda

Som arbetare spenderar man oftast en väldigt stor del av sin dag på jobbet. Många känner därför att det då är viktigt att ha ett eget litet område, även om man inte har ett eget kontor eller skrivbord.

lås skåp

Något som har blivit allt vanligare är att använda sig av flexibla kontor, alltså att inte ha bestämda arbetsplatser utan istället låta arbetarna placera sig där de vill. För många är detta en väldigt bra och välfungerande lösning men för andra är det något som saknas.

Dessa människor faller gärna ändå in i det gamla arbetsmönstret och sätter sig varje dag vid samma skrivbord. Det som kanske gör att det trots allt ändå fungerar för dessa personer är att de trots allt har ett eget skåp där de kan förvara sina egna saker. En bas som de varje morgon utgår ifrån.

I många industri och serviceyrken har detta länge varit standard. Där har det funnits omklädningsrum med skåp och ställen att hänga av sig ytterkläderna, efter det så arbetar alla ”ute på golvet”. Detta är ett vältestat system och på många arbetsplatser ett måste.

Ett sista och lite mer ovanligt alternativ på den personliga platsen är en tjänstebil. För de som ofta reser blir detta oftast den plats allt arbete utgår ifrån och som blir det andra hemmet för den anställde.