Effektiv produktion

Produktion

När man sysslar med någon form av produktion i sin verksamhet så är det viktigt att både kunna och att också göra uppföljningar för att kunna ta reda på om något kan göras på bättre eller effektivare sätt.

Mäta effektivitet

Hur gör man då för att mäta produktionen och dess effektivitet? Det beror förstås lite på vilken typ av produktion det handlar om, är det textproduktion eller något annat kreativt hantverk så handlar det förstås om att finna metoder för att bli ännu mer effektiv och att snabbt kunna strukturera upp texten, hemsidan, bildspelet eller vad det nu kan vara. Men hur går det till när det handlar om mer industriella branscher där det är maskiner som sköter själva produktionen och människan som kontrollerar.

Automatisk eller manuell mätning

På hemsidan Axxos.com, ett företag som sysslar med just mätningar av produktionseffektivitet så finner vi en artikel om stopptidsuppföljning som besvarar en del av denna fråga. Det finns lite olika sätt att samla in informationen till en sådan uppföljning. Manuella mätningar eller automatiska mätningar som sker med datasystem. Båda sätten fungerar förstås, men de manuella mätningarna blir ofta inte speciellt precisa och saknar detaljer. Dessutom så tar de tid för operatörer att utföra dessa mätningar – vilket bara det kan påverka resultatet. Lägg därtill att insamlad data ska sammanställas och därefter analyseras.

Det säger egentligen sig själv att ett automatiskt system är att föredra eftersom det i systemet redan finns förutbestämda parametrar som systemet samlar in, analyserar och sammanställer rapport kring. På detta sätt kan man därefter se var flaskhalsarna i produktionen finns.

Större kännedom

Förutom att finna flaskhalsarna så handlar det även om att få en större kännedom och kunskap om hur maskinen eller maskinerna faktiskt används i produktionen. På så sätt kan man hitta vägar att bli ännu effektivare och tack vare rapporterna som systemet sammanställer så har du svart på vitt vars det är du ska titta efter. För fullständig information om stopptidsuppföljning, läs mer i artikeln vi länkade till ovan.