Bra luft på kontoret

En god arbetsmiljö är något alla arbetsgivare måste sträva efter att uppnå och bibehålla. En betydelsefull del av detta är just luftkvaliteten och det finns flera aspekter man måste vara uppmärksam på.

Ventilationen

Ventilationen är det som axlar den tyngsta bördan när det kommer till luftkvaliteten. Det är den som reglerar fuktnivån, samt för bort föroreningar och dålig lukt. När ventilationen inte fungerar som den ska kan personer i byggnaden uppleva en rad olika symptom, bland andra:

  • Irritation i ögon och näsa
  • Torrhet i svalget
  • Hosta
  • Klåda
  • Utslag
  • Koncentrationssvårigheter
  • Trötthet
  • Huvudvärk

Börjar man märka sådana problem är det viktigt att kontakta någon som kan se över ventilationen och säga vad problemet är. Ett företag som dock hyr lokal bör i första hand tala med hyresvärden. De kan i sin tur anlita en ventilationsfirma som tar itu med situationen.

Städningen

Städningen är också något som påverkar inomhusluften. En välstädad lokal har lägre halter av föroreningar i luften och därmed en bättre luftkvalitet. Arbetsgivaren har huvudansvaret för städningen i lokalen och det är mer eller mindre normen idag att förlita sig på en städfirma som sköter detta åt en. Dock så har även de anställda ett kollektivt ansvar att hålla efter sin och gemensamma arbetsplatser för att bidra till allas trivsel.

Planeringsarbete

Själva lokalen kan dock vara en anledning till bristande luftkvalitet i vissa fall. Ett öppet kontorslandskap sätter till exempel högre press på ventilationssystemet och om inte lokalen är designad för att hantera detta kan man stöta på problem som kan bli dyra att åtgärda. Ju fler maskiner som är i bruk i ett och samma rum desto högre kan temperaturen också bli, och detta kan även leda till upplevt sämre luftkvalitet.