Automatiserade processer i företaget

8752317-pharmaceutical-industry

Alla företag som arbetar med maskineri har ofta en del processer som många kunna köras på automatik utan att en person hanterar utrustningen. Men för att detta ska fungera korrekt bör man regelbundet testa dessa för att försäkra sig att de går till på rätt sätt.

Detta är inget arbete man lämnar åt vem som helst, ju mer sofistikerade maskiner man har desto viktigare är det att personerna som handskas med dem är utbildade inom användandet av dem och de program som sköter processerna.

Eftersom det finns så många potentiella processer kan man inte bara säga att ett system existerar som löser alla problem, dessa måste ofta anpassas för specifika modeller av maskiner eller lämnas att anpassas av kvalificerad personal som fått rätt typ av utbildning. En del företag håller bland annat utbildningar för system som överser och hanterar många olika aspekter av tester som företag, stora som små, kan dra nytta av.

En av de senaste plattformarna som dykt upp på marknaden är LabVIEW, som står för Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench, och är en systemdesignplattform och utvecklingsmiljö för ett visuellt programmeringsspråk kallat ”G”, som inte ska förväxlas med G-code.

När nya system som detta kommer ut är det många som går miste om att utveckla sina arbetssätt genom att implementera ett nytt och förbättrat system. Detta beror säker i stor del på att man saknar kompetensen för dem, men de som verkligen satsar på ny teknologi och nya lösningar står ofta inför möjligheten att utvecklas snabbare än sina konkurrenter och kanske även ta kunder från dem.

Automatiserade processer kan inte bara spara tid och pengar, det kan även minska risken för komplikationer och fel, när det handlar om väldigt små felmarginaler är detta ofta den enda lösningen värt att satsa på.