Att tänka på arbetsmiljön

Det finns många aspekter av företagande som inte riktigt slå en förrän man står öga mot öga med ett problem. Ett av dessa problem är att se till att inomhusmiljön där man arbetar inte är bristfällande.

En av de absolut viktigaste delarna i inomhusmiljön är luften. Dålig luft kan orsaka många problem för de som arbetar i lokalen och kommer i slutändan även negativt påverka företaget som en helhet. Mycket av detta är ju något som ventilationssystemet ska hantera, men det är inte alltid så att den gör det. Vid bristande ventilation bör man alltid kontakta den man hyr lokalen av, då de ansvarar för byggnadens skick. Äger man dock själv lokalen man arbetar i är det ju upp till en själv att kontakta någon.

Inomhusmiljön påverkas dock även av ljus och belysningen. Det är viktigt att alla kan sköta sina arbetsuppgifter utan att ljuset utgör ett problem. Men det betyder heller inte att man kan fixa detta genom att sätta in extra mycket eller extra starkt ljus på en arbetsplats. Både för svag och för stark belysning kan nämligen vara ett problem. När det finns möjlighet till dagsljus ska man alltid dra nytta av det. Brist av dagsljus kan göra arbetare trött, vilket inte bara minskar produktiviteten utan beroende på arbetet som utförs, även vara farligt.

Slutligen är också ljudnivå och akustik viktiga aspekter av inomhusmiljön på en arbetsplats. Där man ofta hanterar högljudda maskiner är buller ett väldigt vanligt förekommande besvär. Bullret från dessa kan leda till både tillfälliga och permanenta hörselnedsättningar om man inte är noga med att använda hörselskydd. Men ljudnivå kan lika gärna vara ett problem i kontorsmiljö, exempelvis i öppna kontorslandskap där många kan höras tala samtidigt. Detta sorl av ljud kan bli väldigt stressande för hjärnan och kroppen i längden.