Att ta in hjälp utifrån

Consulting

Som ny företagare vill du kanske göra det mesta själv, dels för att du vill ha kontroll att allt görs rätt, men framförallt att du har mer tid än pengar.

Det kan gå bra i början innan verksamheten tagit fart, men ganska snart märker du att inte tiden räcker till. Då finns två alternativ:

  • nyanställa 
  • anlita folk utifrån

 

Nyanställa

För de uppgifter som kräver heltidsarbete är det i regel både lönsammare och bättre för företaget att anställa, då det ofta krävs en viss inlärningstid. Du får dessutom en helt annan lojalitet, arbetsvilja och ansvar hos den som känner att hon eller han är en del av företaget.

Anlita folk utifrån

Det finns arbetsuppgifter som inte utförs så ofta, men kräver speciella yrkeskunskaper. De går att utföra själva, men i regel är det bättre att anlita experter, så kan du istället göra det du tjänar pengar på.

  • Juridik. Få av oss tänker ens tanken att själv driva rättsliga processer. Visst har de stora bolagen egna juristavdelningar, men få småföretagare har heltidsanställda jurister. Förutom advokatbyråer.
  • Bokföring och årsbokslut. En del företagare gör det här själva, då de har god kunskap i ekonomi och bokföring. Det kräver dock att du håller dig ständigt uppdaterad om lagändringar och nya skatteregler. Dessutom, när du behöver flera dagar för att lyckas knåpa ihop ett bokslut klarar en redovisningsbyrå på en bråkdel av tiden – med ett bättre resultat.

 

Förutom de här anlitas ofta städfirmor, budbilar, reklambyråer mm. Alla med det gemensamma att det är uppgifter som utförs sällan och blir både enklare och billigare att hyra in.